Hrad Vizmburk - Pompeje českého severovýchodu

Od 29. května 2021 je poprvé ve své historii hrad zcela zpřístupněn veřejnosti. Slavnostní otevření hradu a doprovodný program - sobota 29. 5. 2021 od 13.00 hod. Je možné si prohlédnout a seznámit se s historií hradu, s rozsáhlým archeologickým výzkumem, díky němuž byl hrad po 500 letech znovu odkryt pod vedením Dr. Antonína Hejny a za pomoci jeho studentů. Nová expozice uvnitř hradu přiblíží a objasní návštěvníkům původní podobu hradu ve formě 3D modelu, život na hradě prostřednictvím archeologických nálezů předmětů denní potřeby a v neposlední řadě také konservaci a zajištění ruiny hradu před devastujícími vlivy povětrnosti.

Současně je vše dokladem dlouholeté činnosti a nezměrné práce dobrovolníků z řad členů spolku Sdružení pro Vizmburk a dalších sympatizantů a donátorů, za kterou jim patří velké díky a úcta!

Jste srdečně zváni!

 Více k návštěvnickému provozu najdete na stránkách nájemce a provozovatele